inquiry form

Máy uốn đoạn

Máy uốn đoạn là một dạng thiết bị hiệu suất cao chuyên dùng cho uốn các đoạn đặc biệt, như thép góc, thép chữ U, thép chữ I, thép dẹt, thép vuông, thép tròn, v.v… Nó có năng lực tải vật liệu một lần, cán và kiểm định, ứng dụng rộng rãi trong ngành hóa dầu, công nghệ hóa học, điện hydro, sản xuất máy móc và nhiều ngành công nghiệp khác.

Hai trục lăn thấp hơn của máy được sử dụng để dẫn động. Hoặc, ba trục lăn được sử dụng để làm trục dẫn động chính. Hai trục lăn theo chuyển động cánh cung nâng quay tròn xung quanh khu vực trung tâm cố định. Vì không có trục lăn nào được đỡ ở mọi phía, nên chất lượng cán của các đoạn bất đối xứng được đảm bảo.

Thông số kỹ thuật
Mục SEC
Mô đun đoạn chống uốn lớn nhất 16 45 75 140 180 280 400
Tốc độ uốn 5 4
Giới hạn hiệu suất của các đoạn 245
Sự bẻ cong lõm của thép góc Đoạn lớn
nhất (mm)
70×70×8 100×100
×16
120×120
×10
140×140
×16
150×150
×16
160×160
×25
180×180
×14
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
1000 1500 2000 2400 2600 3000 3600
Đoạn nhỏ
nhất (mm)
30×30×3 36×36×5 38×30×4 45×45×5 50×50×6 63×63×6 75×75×6
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
500 600 600 1000 1200 1300 1400
Khúc cong lồi
của thép góc
Đoạn lớn
nhất (mm)
75×75×10 100×100
×16
120×120
×10
140×140
×16
150×150
×16
180×180
×20
200×200
×24
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
1000 1300 1600 2200 2600 3000 3600
Đoạn nhỏ
nhất (mm)
30×30
×3
36×36
×3
38×38
×4
45×45
×5
50×50
×6
63×63
×3
75×75
×6
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
400 600 760 800 1000 1100 1260
Bẻ cong lõm cho
thép chữ U
Thép kiểu
chữ U (mm)
12 20 25 30 32 36 40
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
800 1000 1100 1200 1500 1800 2000
Bẻ cong lồi cho
thép chữ U
Thép kiểu
chữ U (mm)
14 20 25 30 30 32 36
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
900 1150 1600 1700 1800 1900 2000
Bẻ cong lõm cho
từng khúc thép
Đoạn lớn
nhất (mm)
150×25 200×30 210×40 280×50 320×50 350×60 380×75
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
700 900 1000 1300 1400 1600 2000
Bẻ cong lồi cho
từng khúc thép
Đoạn lớn
nhất (mm)
75×16 100×30 110×40 150×40 180×40 190×50 200×56
Đường kính uốn
nhỏ nhất (mm)
760 1000 1100 1500 2000 2100 2200
Kích thước
(mm)
2.08×1.350
×1.2
1.6×1.26.
1.53
  2.18×2.5
×2.58
2.3×2.55
×2.42
   
Chú ý Thông số là đối tượng được thay đổi với các ghi chú nói trên.

Các sản phẩm có liên quan
Máy uốn thép định hình| Máy uốn thép cấu trúc | Máy uốn thép vuông

Thông tin phản hồi